Do nowej odsłony strony pozostało 16 dni

england   hungary

I Bieg Sokoła im. dra Stanisława Rabiasza


2013-03-04 18:03:58 | autor: pwsz.krosno.pl

I Bieg Sokoła im. dra Stanisława Rabiasza o puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Cel:

- uczczenie pamięci dra Stanisława Rabiasza, Dyrektora Instytutu Politechnicznego
- promocja Kampusu Politechnicznego i dzielnicy Suchodół miasta Krosna,
- upowszechnianie biegania jako prozdrowotnej formy ruchu,
- kształtowanie tradycji organizacji Sokół.

Organizatorzy:

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie,
- Akademicki Związek Sportowy PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie,
- studenci III roku kierunku wychowanie fizyczne.

Termin i miejsce:

- 16 kwietnia 2013 r. (wtorek) godzina 1700, Kampus Politechniczny, Suchodół, ul. Dmochowskiego 12.

Dystans biegu głównego:

- 5 km.

Warunki uczestnictwa – zgłoszenia:

- wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów,
- termin zgłoszeń i wpłat wpisowego na konto Klubu Uczelnianego AZS PWSZ Krosno ul. Wyspiańskiego 20, 38-400 Krosno do 9 kwietnia 2013 r. (nr konta 66 1560 1195 2340 0640 2005 0001).
- opłata startowa 10 zł,
- zgłoszenia w dniu zawodów 20 zł,
- studenci PWSZ w Krośnie bezpłatnie/zgłoszenia studentów do 24 marca 2013 r.
- zgłoszenia: e-mail: biegsokola@pwsz.krosno.pl
- karta zgłoszenia

Program:

11:00 – 14:00 Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
15:00 – 17:00 Weryfikacja zgłoszeń uczestników biegu głównego
17:00 - 18:00 Bieg główny
18:00 - 18:30 Wręczenie nagród i upominków

Klasyfikacje:

- klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,
- klasyfikacja do 19 lat kobiet i mężczyzn,
- klasyfikacja powyżej 40 lat kobiet i mężczyzn,
- klasyfikacja powyżej 50 lat kobiet i mężczyzn,
- klasyfikacja powyżej 60 lat kobiet i mężczyzn,
- klasyfikacja osób niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn,
- klasyfikacja studentów PWSZ w Krośnie kobiet i mężczyzn,
- klasyfikacja drużynowa poszczególnych kierunków studiów PWSZ w Krośnie (w klasyfikacji drużynowej liczy się suma punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników drużyny liczona w zależności od uzyskanego miejsca na mecie czyli ostatni na mecie 1 pkt. przedostatni 2 pkt., itd.),
- klasyfikacja najlepszego pracownika uczelni, kobiet i mężczyzn.

Nagrody:

- w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn od 1 do 3 miejsca nagrody rzeczowe,
- w kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe,
- w kategorii drużynowej nagrody rzeczowe,
- w kategorii najlepszy pracownik (kobiety i mężczyźni) nagrody rzeczowe,
- w kategorii najlepszy student/studentka nagrody rzeczowe.

X PRZYKAZAŃ SOKOLSTWA POLSKIEGO

1. Nie będziesz miał innych ojczyzn, jak tylko Polskę jedną i nierozdzielną.
2. Nie pozwolisz brać nadaremno imienia ojczyzny swojej na pokrycie wstecznictwa, służalstwa i despotyzmu.
3. Będziesz pamiętał o wszystkich rocznicach narodowych, święcić je będziesz w gnieździe twoim i drugich do święcenia pobudzać będziesz.
4. Czcij i kochaj ojczyznę twoją, abyś sam na miłość i cześć zasłużył.
5. Nie zabijaj ducha narodu twego.
6. Nie kochaj obcej mowy, nie przekładaj jej nad polską.
7. Nie okradaj narodu twego z chwały i marzenia.
8. Nie przekręcaj i nie poniewieraj dziejów ojczyzny.
9. Nie pożądaj łaski wrogów twojej ojczyzny.
10. Ani godności, ani orderów, ani tytułów, które twych wrogów są.

Pobierz:
- karta zgłoszeniowa