Do nowej odsłony strony pozostało 16 dni

england   hungary

Zarys historyczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie została utworzona 15 czerwca 1999 roku.
W pierwszych latach działalności uczelnia kształciła studentów na poziomie licencjackim na następujących specjalnościach: edukacja wczesnoszkolna, język angielski, język niemiecki, język polski, wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną i turystyką.
Od roku akademickiego 2000/01 pojawiły się trzy nowe specjalności: eksploatacja i konstrukcja maszyn, kształtowanie środowiska oraz sieciowe systemy informatyczne.
Rok później zaczęły funkcjonować dwie nowe specjalności: gospodarka regionalna z agroturystyką i obsługa ruchu turystycznego i rekreacji, a od roku akademickiego 2002/03 możliwe było kształcenie na specjalności pielęgniarstwo. Dwa lata poźniej uformowała się struktura organizacyjna uczelni, która istnieje do dziś, tj. cztery instytuty: humanistyczny, gospodarki i polityki społecznej oraz kultury fizycznej.

Obecnie PWSZ w Krośnie kształci ponad 4,5 tysiąca osób na 11 kierunkach. Jest nowoczesną uczelnią stwarzającą szerokie możliwości edukacyjne dla mieszkańców Podkarpacia, oferując studia dzienne dla absolwentów szkół średnich, wieczorowe i zaoczne dla dorosłych, uzupełniających wykształcenie, oraz studia podyplomowe dla specjalistów gotowych podnosić swoje kwalifikacje. W szerokim zakresie współpracujemy z innymi szkołami policealnymi dla dorosłych, w tym ze Szkołą Policealną O'Chikara z Wrocławia, www.ochikara.wroclaw.pl.Skocz do:

galerii zdjęć wyszukiwarki wykładowców