Do nowej odsłony strony pozostało 16 dni

england   hungary

Polityka prywatności witryny pwszkrosno.pl

Witryna pwszkrosno.pl zobowiązuje się do nie użyczania oraz nie sprzedawania żadnych danych osobowych zebranych w trakcie użytkowania witryny pwszkrosno.pl jak i forum dyskusyjnego.

Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania wszelkich danych statystycznych dowolnym podmiotom. To jest agencjom reklamowym bądź innym usługobiorcom wymagającym ogólnych informacji.

W celu badań statystycznych witryna pwszkrosno.pl korzysta z plików cookie. Użytkownik w dowolnym momencie może zaprzestać używania tego typu plików. Jednocześnie zastrzegamy, że nie odpowiadamy za sposób wykorzystywania tej technologii na stronach, do których prowadzą odnośniki na witrynie pwszkrosno.pl

Dla potrzeb bezpieczeństwa oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami ze strony innych podmiotów witryna pwszkrosno.pl loguje adresy IP odwiedzających użytkowników. Wyjątkiem przekazania powyższego numeru odpowiednim organom prawnym jest uzasadnione złamanie prawa przez użytkownika.