Do nowej odsłony strony pozostało 16 dni

england   hungary

Regulamin witryny pwszkrosno.pl


§ 1
Korzystając z witryny internetowej pwszkrosno.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§ 2
Witryna internetowa pwszkrosno.pl istniejąca pod adresem internetowym jest bezpłatna.

§ 3
Zespół Redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane na witrynie pwszkrosno.pl były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych informacji.

§ 4
Przedstawione na witrynie pwszkrosno.pl opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

§ 5
Treści publikowane na witrynie pwszkrosno.pl mają charakter wyłącznie informacyjny.

§ 6
Wykorzystywanie informacji z witryny pwszkrosno.pl i części jej samej w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu Zespołu Redakcyjnego poprzez wysłanie e-maila na adres: redakcja@pwszkrosno.pl

§ 7
Wykorzystywanie informacji z witryny pwszkrosno.pl i części jej samej w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zespołu Redakcyjnego.

§ 8
Zespół redakcyjny witryny pwszkrosno.pl zastrzega sobie prawo do zapisu w plikach cookies informacji o preferencjach w obsłudze witryny. Informacje te służą jedynie wygodzie użytkowników w obsłudze witryny.

§ 9
W celu weryfikacji odpowiedzi w konkurach, lub głosów w sondażach, Zespół Redakcyjny witryny pwszkrosno.pl zastrzega sobie prawo do poproszenia użytkownika o jego imię i nazwisko oraz adres e-mail. Po zakończeniu konkursu bądź sondażu dane te zostaną usunięte i nie będą archiwizowane. Redakcja oświadcza również, że adresy e-mail, numery komunikatorów internetowych i inne dane tyczące się sondaży i konkursów, nie będą wykorzystywane w calach komercyjnych, nie będą udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

§ 10
Zespół Redakcyjny witryny pwszkrosno.pl informuje, że zastrzega prawo do zapisu numeru IP komputera, z którego wysłano dane ogłoszenie. Informacje te są chronione i będą wykorzystywane jedynie w szczególnych sytuacjach (np. złamanie prawa). Dane o numerach IP nie będą wykorzystywane w inny sposób niż podano.

§ 11
Zespół redakcyjny witryny pwszkrosno.pl zastrzega sobie prawo do zapisu numeru IP, nazwy hosta, terminów wejścia na stronę i innych technicznych informacji służących do opracowywania statystycznych informacji o odwiedzinach witryny pwszkrosno.pl. Dane te zbierane są tylko i wyłącznie do celów statystycznych i marketingowych owej witryny.

§ 12
Zakazane jest korzystanie z witryny pwszkrosno.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

§ 13
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§ 14
Zespół Redakcyjny witryny pwszkrosno.pl nie udziela gwarancji, że korzystanie z owej witryny przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw.

§ 15
Zespół Redakcyjny witryny pwszkrosno.pl udostępnia na owej witrynie chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a na owej witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.

§ 16
Zespół Redakcyjny witryny pwszkrosno.pl udostępniając na owej witrynie treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

§ 17
Udostępniając własne treści na witrynie pwszkrosno.pl Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Zespół Redakcyjny witryny pwszkrosno.pl udzielaja prawa do kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

§ 18
Zespół Redakcyjny witryny pwszkrosno.pl zastrzega, że w przypadku zgłaszania owemu Zespołowi problemów związanych z korzystaniem z owej witryny, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa do przechowywania kopii takiej korespondencji przez Zespół Redakcyjny witryny pwszkrosno.pl

§ 19
Zespół Redakcyjny witryny pwszkrosno.pl zastrzega, że Użytkownicy są samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów zapewniających dostęp do spersonalizowanych części owej witryny, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

§ 20
Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto na witrynie pwszkrosno.pl. Złamanie tej zasady grozi usunięciem wszystkich kont.

§ 21
Zespół Redakcyjny witryny pwszkrosno.pl udostępnia mechanizmy informatyczne na owej witrynie w celu udostępnienia Użytkownikom zawartości tej witryny.

§ 22
Zespół Redakcyjny witryny pwszkrosno.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

§ 23
Rejestracja na witrynie pwszkrosno.pl działającej pod adresem internetowym jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na otrzymywanie e-maili o charakterze reklamowo-informacyjnym.

§ 24
Zmiany Regulaminu będą udostępniane na witrynie pwszkrosno.pl pod adresem /index.php?menu=regulamin

§ 25
Korzystanie przez użytkownika z witryny pwszkrosno.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

§ 26
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.