Do nowej odsłony strony pozostało 13 dni

england   hungary

Stypendia w PWSZ Krosno

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie oferuje szereg grantów i pomocy finansowych dla studentów:

1. miejsce w domu studenta (dotyczy studentów studiów stacjonarnych)
wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta (pobierz tutaj)
termin składania wniosków: do 10 września 2010, w godz. 9.00 - 15.00
miejsce składnia wniosków: Krosno, Rynek 1, pokój 001 i 007

2. stypendium socjalne (dla studentów, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 500 zł)
stypendium na wyżywienie (dla studentów, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 500 zł)
stypendium mieszkaniowe (dla studentów zakwaterowanych w Domu Studenta lub na kwaterze prywatnej, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 500 zł)
wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/na wyżywienie/mieszkaniowego (pobierz tutaj)
wyjaśnienia jak wypełnić wniosek (pobierz tutaj)
Oświadczenie studenta gdy dochód nie przekracza 100 zł miesięcznie (jeżeli dotyczy, pobierz tutaj)
Oświadczenie o ryczałcie lub karcie podatkowej (jeżeli dotyczy, pobierz tutaj)
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (jeżeli dotyczy, pobierz tutaj)
termin składania wniosków: do 29 września 2010, w godz. 9.00 - 15.00
miejsce składnia wniosków: Krosno, Rynek 1, pokój 001 i 007

3. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (pobierz tutaj)
termin składania wniosków: do 29 września 2010, w godz. 9.00 - 15.00
miejsce składnia wniosków: Krosno, Rynek 1, pokój 001 i 007

4. stypendium za wyniki w nauce
UWAGA studenci II, III i IV roku studiów! Nowe warunki ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce.
Od roku akademickiego 2010/2011 studenci sami wnioskują o przyznanie stypendium za wyniki w nauce.
Średnia arytmetyczna do ubiegania się o stypendium: minimum 4,0000.
Student wylicza średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń jakie uzyskał w roku akademickim 2009/2010.
Średnią wylicza się do 4 miejsc po przecinku.
Średnia ta jest potwierdzana przez Sekretariat Instytutu (patrz wniosek poniżej) i dopiero w tym momencie wniosek jest kompletny.
wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce (pobierz tutaj)
termin składania wniosków: do 23 października 2010, w godz. 9.00 - 15.00
miejsce składania wniosków: Krosno, Rynek 1, pokój 001

5. stypendium za wyniki w sporcie
UWAGA studenci II, III i IV roku studiów! Nowe warunki ubiegania się o stypendium za wyniki w sporcie.
Studenci sami wnioskują o przyznanie stypendium za wyniki w sporcie.
Student może otrzymać stypendium za wyniki w sporcie w roku akademickim 2010/2011 na podstawie osiągnięć sportowych za rok akademicki 2009/2010.
Osiągnięcia te są potwierdzane przez trenera drużyny oraz opiniowane przez prezesa KU AZS (patrz wniosek poniżej).
Do wniosku student dołącza również dokumenty potwierdzające wynik sportowy i dopiero w tym momencie wniosek jest kompletny.
wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w sporcie (pobierz tutaj)
termin składania wniosków: do 23 października 2010, w godz. 9.00 - 15.00
miejsce składania wniosków: Krosno, Rynek 1, pokój 001

6. Zapomogę (gdy student z przyczyn losowych znajdzie się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej)
wniosek o przyznanie zapomogi (pobierz tutaj)


Regulamin pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie


Przejdź do oficjalnej strony Uczelni i dowiedz się więcej o stypendiach i pomocach finansowych.