Do nowej odsłony strony pozostało 16 dni

england   hungary

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie sprawuję naukową opiekę nad Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Krośnie. Jest to placówka, która oferuje ludziom starszym rozwijanie własnych zainteresowań, aktywne spędzanie wolnego czasu, zaspokojenie własnych potrzeb intelektualnych oraz włączenie się na miarę swoich potrzeb i kompetencji w nurt lokalnego życia społecznego.

Główne formy działalności uniwersytetu to:

• lektoraty języków obcych na różnych poziomach
• wykłady otwarte z różnych dziedzin dla słuchaczy oraz osób zainteresowanych
• podstawy obsługi komputera
• spotkania integracyjne
• wycieczki krajowe i zagranicze
• klub seniora


Przejdź do oficjalnej strony Uniwersytetu i dowiedz się więcej.